رافینت شرکت پتروشیمی نوری
01
آذر

خرید رافینیت پتروشیمی نوری

تامین رافینیت شرکت پتروشیمی نوری نام تولیدکننده شرکت پتروشیمی نوری تاریخ تحویل ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ نام تجاری کالا رافینیت شرکت پتروشیمی نوری در رینگ بین الملل حجم عرضه ۲۰,۰۰۰  تُـن نوع...

ادامه مطلب