رافینت شرکت پتروشیمی نوری
01
آذر

خرید رافینیت پتروشیمی نوری

تامین رافینیت شرکت پتروشیمی نوری نام تولیدکننده شركت پتروشيمي نوري تاریخ تحویل 1400/09/10 نام تجاری کالا رافينیت شركت پتروشيمي نوري در رينگ بين الملل حجم عرضه 20,000  تُـن نوع...

ادامه مطلب