• تلفن: 00983535227500
  • ایمیل: info@kianpetroleum.com

ارتباط با ما

فرم ارتباط با ما

تلفن: 00983535227500
فکس: 00983531500950
———————————————
مدیر فروش:
معین دانشیان
واحد بازرگانی و فروش: امین احمدی
واحد IT و تحقیق و توسعه: وحید صدری
———————————————
روابط عمومی:
info@kianpetroleum.com
امور بین الملل: export@kianpetroleum.com
امور داخلی: Sale@kianpetroleum.com

یک پاسخ بگذارید