جهت تماس با کیان پترولیوم می توانید از اطلاعات و فرم زیر استفاده کنید :

info@kianpetroleum.com
Export@kianpetroleum.com

شرکت کیان پترولیوم
شماره ثبت : 17727
دفترمرکزی : یزد – بلوار پاکنژاد
تلفن : 03535227500
فکس : 03531500950
همراه : 09137773123

فعالیت در زمینه بازرگانی مشتقات نفتی و پتروشیمی
مدیر عامل : معین دانشیان