تقطیر-نفت-kianpetroleum
11
مرداد

فراورده های تقطیر نفت خام

تقطیر-نفت-kianpetroleum
تقطیر-نفت-kianpetroleum

فراورده های تقطیر

پس از انجام تقطیر اولیه، وضعیت فرآوردها از نطرکمیّ و کیفى مورد بر رسی قرار میگیرد تا براساس آن بتوان دنباله برنامه پالایش را جهت داد. از بررسی های و تحلیل های انجام شده معلوم میشود که :

الف ) به غیر از باقیمانده أتمسفری که به عنوان سوخت سنگین به مصرف می رسد، سایر فراورده های تقطیر اولیه را نمی توان به عنوان فرآوردهٔ نهایی به حساب آورد .

ب ) مقدار برشهای مختلف با تقاضای بازار مطابقت ندارد به این صورت که فرآورده های سنگین اضافه بر تقاضا و فراورده های سبک به ویژه بنزین کمتر از نیاز بازار است.

بنابراین برای بهبود کیفیت فرآورده ها و نیز تبدیل برشهای سنگین اضافی به برشهای سبکتر، باید از روشهای مختلف تبدیل و تفکیک استفاده شود.

عملیات تصفیه ( در مورد گوگرد و سایر نا خالصیها ) نیز برای بهبود کیفیت تمامی برشها ضروری است.

مهم ترین فرآورده های تقطیر نفت خام

در اینجا مهمترین فرآوردهای واحد تقطیر نفت خام معرفی میشوند :

الف ) گاز سوختی:

این گاز اساسا از متان و اتان تشکیل شده است و گاز خشک نامیده میشود.

معمولا این گاز بعنوان سوخت پالایشگاه به کار می رود ولی می تواند به عنوان خوراک واحد تولید هیدروژن نیز استفاده شود.

ب ) گاز مرطوب :

این گاز شامل پروپان، بوتانها و اندکی متان و آنان است. از این جریان، پروپان و بوتانها را جدا میکنند و تحت عـنوان گاز مایع به مصارف سوختی می رسانند. نرمال بوتان برای تنظیم فشار بخار بنزین ها نیز به کار میرود. از ایزوبوتان نیر به عنوان خوراک واحد الکیلاسیون استفاده می شود.