کشف-پریمیوم-کیان-پترولیوم
16
فروردین

قراردادهای کشف پریمیوم وکیوم باتوم

رئیس هیات‌مدیره انجمن قیر ایران صنعت قیر کشور به‌عنوان یکی از صنایع پایین‌دستی حوزه نفت، از معدود صنایعی است که هم در ایستگاه تامین مواد اولیه و هم در...

ادامه مطلب