نونیل-فنل-اتوکسیله-چیست-؟kianpetroleum
29
مهر

نونیل فنول اتوکسیله (NPE) چیست ؟ مشخصات آن

نونیل فنل اتوکسیله چیست ؟ نونیل فنل اتوکسیله که با نام‌های نونیل فنل اتوکسیلات یا صابون هم شناخته می‌شود ، سورفکتانت غیریونی است که مانند سایر سورفکتانت‌های غیر یونی...

ادامه مطلب