نفت

روغن-پایه-و-انواع-آن-در-صنعت
05
اسفند

روغن پایه و انواع آن در صنعت

تقریباً امروزه هرچه روان کننده در گیاهان استفاده می شود، به عنوان یک روغن پایه شروع به کار کرده و مده والیه آن روغن‌پایه بوده است. انستیتوی نفت آمریکا...

ادامه مطلب
صنعت نفت
16
بهمن

نفت و صنعت

صنعت نفت در جهان شامل شرکت‌هایی می‌باشد که از طرق اکتشاف٫ استخراج، تصفیه، تأمین و توزیع فرآورده‌های نفتی به طیف وسیعی از مابقی صنایع تا آنجایی که فکر انسان...

ادامه مطلب
کرک-اسپرد-شرکت-کیان-پترولیوم
01
بهمن

اطلاعات کامل در مورد کرک اسپرد

ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶ‌ﻫﺎی ﻣﻬﻢ...

ادامه مطلب
نفت-برنت-brent-oil-کیان-پترولیوم
24
دی

اطلاعات کامل در مورد نفت خام برنت

نفت خام برنت یکی از مهمترین مراجع قیمت‌گذاری نفت خام در بازار بین‌المللی است. برنت یک سبد نفتی شامل نفت خام برداشت‌شده از چهار چاه نفت بریتانیایی و نروژی در دریای شمال می‌شود و نفتی...

ادامه مطلب
نفت-کوره-یا-مازوت-mazu-کیان-پترولیوم
20
دی

اطلاعات کامل در مورد نفت کوره یا مازوت ( Mazut )

مازت یا نفت کوره و یا مازوت (به انگلیسی: Mazut) یکی از هیدروکربن‌های نفتی است که در مراحل پالایش نفت خام پس از نفتا و بنزین و نفت سفید به‌دست می‌آید و چون سیاه رنگ است به نام نفت سیاه نیز خوانده می‌شود. این ماده ارزان‌ترین...

ادامه مطلب