اطلاعیه-عرضه-نفتای-سنگین
31
خرداد

اطلاعیه عرضه نفتای سنگین در رینگ بین الملل بورس انرژی

اطلاعیه عرضه نفتای سنگین شرکت ملی نفت ایران نماد تجاری INPNDPRBFO0000414 نام تولیدکننده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تحویل 1400/04/14 تاریخ عرضه 1400/04/07 – ساعت 12:15:00 نام...

ادامه مطلب