مایعات-گازطبیعی-kianpetroleum
13
شهریور

روش تفکیک مایعات گازی

مایعات گازطبیعی این فرایند اولین مرحله از مجموعه عملیات پالایش گاز طبیعی خام میباشد . در به عمل آوری مایعات گازطبیعی فرایندی سه مرحله ای وجود دارد. زیرا ابتدا...

ادامه مطلب