صنایع-پتروشیمی-کیان-پترولیوم
14
بهمن

صنایع پتروشیمی (Petrochemical industry)

صنایع پتروشیمی بخشی از صنایع شیمیایی است که فراورده هاي شیمیایی را از مواد خام حاصل از نفت یا گاز طبیعی تولید می کند. امروزه فراورده هاي نفتی علاوه...

ادامه مطلب