دانش-بنیان---کیان-پترولیوم
20
شهریور

لزوم حمایت از شرکت های دانش بنیان برای افزایش بهره برداری از صنعت نفت

به گزارش ایسنا: مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان فعال در حوزه صنعت نفت و پتروشیمی در یزد، با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های بومی برای توسعه اقتصادی،‌...

ادامه مطلب