نفت-تحت-تاثیر-ریزترین-موجودات؟
19
بهمن

نفت تحت تاثیر ریزترین موجودات؟

نفت در علم محیط زیست هیدروکربن‌ها و نفت تقریباً در علم محیط زیست مترادف هستند. علاوه بر این شباهت در دسته٫ ذخایر نفت تقریباً تمام هیدروکربن‌‌هایی را که با...

ادامه مطلب