اطلاعیه-عرضه-سوخت-هوایی-atk
27
خرداد

اطلاعیه عرضه سوخت هوایی (ATK) در رینگ بین الملل بورس انرژی

اطلاعیه عرضه سوخت هوایی (ATK) شرکت ملی نفت ایران نماد تجاری ITKNDCABEX0000409 نام تولیدکننده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تحویل 1400/04/09 تاریخ عرضه 1400/04/01 – ساعت 2:00:00...

ادامه مطلب