8:30 – 16

  98-3535227500+

  info@kianpetroleum.com

زنجیره تامین در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

زنجیره-تامین-در-صنایع-نفت-kianpetroleum

زنجیره تامین در صنایع نفت مدیریت زنجیره تأمین ( SCM ) می‌تواند به معنی تنظیم، هماهنگی و بهبود متداوم دسته‌ای از عملیات‌های برنامه‌ریزی شده متوالی باشد. هدف از مدیریت زنجیره تأمین، تأمین حداکثر خدمت مورد نیاز مشتری در ازای کمترین هزینه ممکن می‌باشد. عبارت مشتری به معنی هر فردی است که از برون‌ده یک فرایند […]