پیرولیز-تایر-به-ضایعات-نفتی-kianpetroleum
11
شهریور

بازیافت و پیرولیز تایر به ضایعات نفتی

پیرولیز تایر به ضایعات نفتی سابقه صنعت بازیافت لاستیک در کشورهای پیشرفته به دوران جنگ جهانی اول باز می گردد. در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا با برنامه...

ادامه مطلب