تولید-نفت-خام-ایران-کیان-پترولیوم
26
بهمن

افزایش صادرات نفت ایران با وجود تحریم

ایران حتی با برقراری تحریم ها نیز در حال صادرات نفت است ، زیرا با بازگشت تقاضا بعد از بیماری همه گیر کرونا ، انتظار بازگشت کامل به بازار...

ادامه مطلب