توافقنامه-نفتی-ایران-با-چین
18
بهمن

چرا اتحاد نفتی ایران و چین اینقدر مهم است ؟

افزایش مداوم رقابت استراتژیک ایالات متحده با جمهوری خلق چین (PRC) بر سر تجارت و دریای چین جنوبی از قبل دارای ابعاد بسیاری است به طوری که گاهی اوقات...

ادامه مطلب