توافقنامه-افغانستان-و-روسیه-kianpetroleum
29
شهریور

واردات فراورده های نفتی افغانستان

توافقنامه افغانستان و روسیه مقامهای افغانستان و روسیه توافقنامه ای امضا کرده اند که براساس آن افغانستان می تواند سالانه تا نیم میلیون تن مواد نفتی از روسیه بخرد.اخیرا...

ادامه مطلب