تقاضای-بنزین-در-آمریکا-kianpetroleum
22
شهریور

تقاضای بنزین در آمریکا با پایان فصل تعطیلات کاهش یافت

تقاضای بنزین در آمریکا با پایان فصل تعطیلات کاهش یافت تقاضا برای بنزین در آمریکا ۱.۹ درصد در هفته آخر ماه اوت کاهش یافته و طی ماه های آینده...

ادامه مطلب