تراکم-پذیری-نفت-kianpetroleum
14
تیر

تراکم پذیری نفت تاثیر مثبت یا منفی ؟

تراکم پذیری نفت (Compressibility) قابلیت تراکم پذیری نفت بستگی به مقدار گاز حل شده در آن دارد. تراکم پذیری نفت . در حدود psi ۱۰*۱۰ می باشد و برای...

ادامه مطلب