عرضه برش پنتان پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس
13
مرداد

اطلاعیه عرضه برش پنتان در رینگ بین الملل بورس انرژی

اطلاعیه عرضه برش پنتان پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس نماد تجاری IBPBBCABFI0000523 نام تولیدکننده پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس تحویل ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ تاریخ عرضه ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ – ساعت ۱۲:۵۰:۰۰ نام تجاری...

ادامه مطلب