بازار-نفت---کیان-پترولیوم
23
دی

وضعیت بازار نفت در ۲۰۲۰ چگونه خواهد بود؟

بازار نفت تاجران نفتی با موسسات بزرگی مثل آژانس بین المللی انرژی و صندوق بین المللی پول در مورد وضعیت اقتصاد جهان و چشم انداز بازار نفت در سال...

ادامه مطلب