معرفی-انواع-چاههای-نفت-kianpetroleum
29
آبان

معرفی انواع چاههای نفت

در این مقاله میخوانیم… : 1.معرفی انواع چاه ها 2.معرفی انواع چاه از لحاظ جهت 3. نحوه حفاری دورانی 4.اطلاعات در مورد عمر چاه ها و مخازن (Exploration Well)...

ادامه مطلب