ریسک-ذخیره-نفت-kianpetroleum
12
مرداد

خطرات انبار های نفت

ریسک ذخیره نفت صنعت نفت و پتروشیمی یکی از منابع مهم تولید آالاینده های خطرناک و سمی هوا از قبیل مونوکسید کربنCO اکسیدهای گوگرد SOX ذرات معلق و موادهیدروکربنی...

ادامه مطلب