امنیت-خلیج-فارس-کیان-پترولیوم
20
بهمن

جدیدترین اخبار از وزیر امور خارجه ایران در رابطه با همکاری ایران و آمریکا در زمینه امنیت خلیج فارس

امنیت خلیج فارس وزیر امور خارجه ایران در اظهارات روز شنبه (۲۳ ژانویه) گفت : ایران ممکن است در زمینه نفت و امنیت خلیج فارس با ایالات متحده همکاری...

ادامه مطلب