پارافین-جامد-kianpetroleum11
15
مرداد

پارافین جامد چیست ؟

پارافین جامد به پارافینی که به صورت جامد یافت می شود، موم پارافین، وکس پارافین یا پارافین جامد گفته می شود. موم پارافین یا پارافین وکس یک موم نرم...

ادامه مطلب