اسید-فلوئوریدریک-kianpetroleum
07
آبان

هیدروفلوئوریک اسید چیست؟ کاربرد های آن

اسید فلوئوریدریک اسید فلوئوریدریک ترکیب شیمیایی معدنی با فرمول شیمیایی HF می باشد ; که با سایر اسید های دیگر متفاوت است. این ماده (HF) به دوصورت بدون آب...

ادامه مطلب