آمونیاک-مایع-کیان-پترولیوم
08
آبان

آمونیاک مایع چیست و چه کاربردی دارد؟

آمونیاک ماده ای است به شکل گاز که قابلیت مایع شدن دارا می باشد. به منظور اینکه بتوانیم آن را در حالت مایع حفظ کنیم بایستی در دمای پایین و...

ادامه مطلب