کود اوره

کود-اوره-kianpetroleum
کود-اوره-kianpetroleum

کود اوره

کود اوره، یک ترکیب آلی با فرمول شیمیایی NH2COONH4 می باشد. در دهه گذشته از این ماده به عنوان یک کود تقریبا جایگزین آمونیوم نیترات شده است.

این باعث شده است که سوالاتی جدید درباره اوره و استفاده از آن صورت بگیرد. اوره را به صورت تجاری میتوان به عنوان ماده چسبنده یا به صورت گرانول خریداری کرد و گرانول ها بزرگ تر ، سخت تر و مقاومت بیشتری نسبت به رطوبت دارند و در نتیجه اوره به شکل گرانول ترکیب بهتر و مناسب تری برای ترکیبات کود هستند.

اوره در خاک ، هیدرولیز شده و به آمونیاک و دی اکسید کربن مبدل می گردد. آمونیاک حاصل از این فرایند ، توسط باکتری های موجود در خاک به نیترات اکسیده می شود و در نتیجه می تواند توسط گیاه جذب گردد.

ویژگی های اوره

  • اوره بخاطر وجود ۴۶ درصد نیتروژن و تجزیه بالا به کاهش هزینه های حمل و نقل بیش از دیگر فرم های خشک شده نیتروژن کمک میکند.
  • به طور کلی اوره نیتروژن بیشتری را با کمترین هزینه تولید می کند .
  • اوره نسبت به سایر اشکال کود نیتروژن باعث بهبود عملکرد محصول می شود.
  • اوره باعث کاهش میزان تولید آلاینده های محیط زیست می شود.
  • اوره بر عکس نیترات خاصیت آتش سوزی و انفجار را ندارد و ذخیره سازی آن آسان است .
  • توجه شود که این ماده نباید با نیترات آمونیوم ذخیره شود ، زیرا این مواد زمانی که در تماس هستند ، به سرعت آب را جذب می کنند.
  • اوره می تواند به عنوان کود جامد یا محلول و یا به صورت اسپری استفاده شود.
  • اوره می تواند به هر نسبتی با سایر کود ها ترکیب شود.

مقالات مرتبط