پایانه ذخیره سازی فراورده های نفتی

خدمات ارائه شده در این پایانه ذخیره سازی به شرح ذیل می باشد:
•  گمرک و خدمات ترخیص کالا
•  مجتمع انبارهای عمومی، و باسکول
• شهرک پایانه ها و واسطه های حمل زمینی
• دفاتر خدمات نمایندگی کشتیرانی
• دفاتر ارائه دهنده خدمات حمل ریلی کالا
• دفاتر خدمات عمومی شامل بیمه, بانک، رفاهی و …
• خدمات بازرگانی
• خدمات حمل یکپارچه کالا
• خدمات کانتینری شامل انبارش، اجاره, شستشو و تعمیر کانتینر
• خدمات ردیابی تحت شبکه کالا
• خدمات بسته بندی کالا
• خدمات مونتاژ و پیش فروش کالا
 
مهمترین اهداف اجرای پایانه فراورده های نفتی یزد
• ارائه راهبردهای افزایش سرمایه گذاری در منطقه
• بهبود وضعیت زیرساخت‌های مرتبط با حمل و نقل
• ارتقاء وضعیت مبادلات
• کاهش تقاضای نیاز به استفاده از اراضی حاشیه ساحل
افزایش خدمات بندر در یک منطقه داخلی کشور
• کاهش تقاضای نیاز به استفاده از اراضی حاشیه ی ساحل
• افزایش کارایی حمل ونقل
• بهبود وضعیت مالی و اقتصادی منطقه زرندیه
• تسریع توسعه ی اقتصادی و یکپارچه سازی لجستیکی مناطق داخلی کشور
• بهبود فرایند توسعه ی پایدار
• کاهش آثار زیست محیطی