منشور اخلاقی

منشور اخلاقی شرکت خدمات نفتی کیان پترولیوم، ناظر بر چند نکته روشن است که اصول تعامل متقابل را تعریف کرده و حقوق طرفین تعامل را مدنظر قرار می‌دهد. بر این اساس شرکت کیان پترولیوم «جامعه» را اولین طرف تعامل خود دانسته و در چهارچوب آن خود را به حفظ منافع ملی و حقوق ملی، رعایت حقوق شهروندان، حفظ و حراست از محیط‌زیست، اعتلای مداوم کیفیت خدمات خود را سرلوحه منشور اخلاقی خود قرار داده است.

احترام متقابل و حفظ حریم حرمت رقبا نیز از موارد مهمی است که در منشور اخلاق حرفه‌ای گنجانده شده و بر آن اساس اصولی رعایت شده است که همه کارکنان شرکت کیان پترولیوم ملزم به اجرای آن هستند، مضاف بر این نکته سهامداران نیز که مالکان شرکت محسوب می‌شوند، دارای حقوقی هستند که از جانب مدیریت و کارکنان شرکت کیان پترولیوم باید دقیقاً رعایت شود. زیرا همین سهامداران هستند که اعتماد خود را به مدیریت و کارکنان شرکت مبذول داشته و آن‌ها را مسوول ارتقاء مداوم جایگاه شرکت کیان پترولیوم و اعتلای نام برازنده آن کرده‌اند.

رئوس منشور اخلاقی

۱ – خط‌مشی اخلاقی شرکت در قبال جامعه

تلاش در کاهش آلایندگی زیست محیطی- رعایت اصول و استانداردهای زیست محیطی- ارتقاء کیفیت خدمات- صرفه‌جوئی در استفاده از منابع و پرهیز از اتلاف منابع محدود- تلاش در جهت توسعه صنعتی و تولید علم در کشور- اطلاع‌رسانی صحیح و آگاهی‌دادن به شهروندان- پایبندی به اصول و قوانین حاکم بر کشور- نقدپذیری و پاسخگوئی- مواجهه صادقانه و صریح با مردم و جامعه- مشارکت در طرحهای اقتصادی، اجتماعی، عمرانی و امور خیریه- تعریف، توسعه و ارتقاء استانداردهای مرتبط با صنعت – همکاری در تدوین قوانین، مقررات و آئین‌نامه‌ها مرتبط با صنعت- ایفاء به موقع حقوق ادارات، سازمانها و نهادهای کشور- مشارکت در توسعه اشتغال – توزیع عادلانه فرصتها- مشارکت در ارتقاء سطح رفاه عمومی- تلاش در جهت رعایت بهای عادلانه خدمات- ترویج تفکر سبز و حمایت از گروههای سبز و سازمانهای مرتبط با محیط زیست- توسعه دانش و فنآوری حفاظت محیط زیست- معرفی و حمایت از خبرگان صنعت- تلاش در بهبود و احیای محیط زیست- توسعه برنامه‌های بازیافت- مشارکت در ارتقاء فرهنگ عمومی و حفظ میراث فرهنگی و تاریخی- احترام به هنجارهای اجتماعی و ارزشهای دینی – رعایت حقوق همسایگان- مشارکت در ترویج ورزش و هنر- مشارکت در ترویج فرهنگ نشاط، شادی و امیدواری – مشارکت در ترویج بهداشت روانی

۲ – خط مشی اخلاقی شرکت در قبال حقوق مصرف‌کنندگان

تلاش در جهت حداکثر کردن کیفیت (پایبندی به استانداردهای کیفیت و ارتقاء آن) – اطلاع رسانی به موقع، دقیق و کامل – امانت داری و اصل رازداری – پاسخگویی و نقد پذیری – ارائه مشاوره و آموزش لازم به مشتری- تلاش در جهت رعایت قیمت عادلانه (مناسب)- تحویل به موقع کالا و سرعت در ارائه خدمات – جبران خسارتهای ناشی از عملکرد شرکت – رابطه آسان مشتری با شرکت – ارائه خدمات ویژه – پایبندی به قراردادها- رعایت حریم شخصی – مواجهه صادقانه، صریح توأم با احترام با مشتری – پیش بینی پذیری شرکت – اعتماد به مشتری

۳ – خط‌مشی اخلاقی شرکت در قبال کارکنان و مدیران

ارتقاء سطح دانش، مهارت، توانائی و نگرش همکاران- فرصت ارتقاء شغلی- تأمین رفاه، امنیت بهداشتی و روانی- برخورداری از حقوق عادلانه و مکفی، و نظام عادلانه پاداش- ارتقاء انگیزه‌های درونی و تقویت درون انگیختگی- ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت – تناسب بین مسئولیتها و اختیارات – ساده و آسان بودن ارتباطات سازمانی- حمایت مادی و معنوی- اعتماد و احترام اصیل نامشروط به همکاران- اطلاع‌رسانی به موقع، دقیق و کامل – نقدپذیری و پاسخگوئی در قبال همکاران

۴ – خط‌مشی اخلاقی شرکت در قبال تأمین‌کنندگان

مواجهه صادقانه و صریح با همکاران- حفظ حریم شخصی افراد، امانتداری و رازداری- تأمین امنیت شغلی از طریق توانمندسازی کارکنان- حق برخورداری از مدیر لایق و منصف- قانون‌پذیری- استیفای سریع حقوق کارکنان- حقوق بعد از انفصال- حمایت از نخبگان شغلی- ارتقاء هویت سازمانی کارکنان- ترویج خودشناسی و اخلاق در فرهنگ سازمانی- حمایت از آزادیهای فردی در چهارچوب مقررات شرکت- اعطای حق وجود خطا توسط کارکنان- تقویت حس انتقال تجربه- ساعت و محیط کار مناسب- ترویج نشاط، شادی و امیدواری در سازمان

۵ – خط‌مشی اخلاقی شرکت در قبال مؤسسه‌های نظارتی

مواجهه صادقانه،صریح و توام با احترام-پایبندی به تعهدات- پرداخت به موقع مطالبات- رازداری و امانتداری- حفظ حقوق مالکیت معنوی- جبران خسارت ناشی از عملکرد شرکت- ترویج اخلاق کسب و کار- اعتماد به آنان- اطلاع‌رسانی دقیق،‌ به موقع و شفاف- پاسخگویی و نقدپذیری – تسهیل ارتباطات- شفافیت و سلامت در معاملات- تعریف نیازهای جاری و آتی- پیش‌بینی پذیری- ارزیابی منطقی و منصفانه پیمانکاران- اولویت در استمرار همکاری براساس رضایتمندی- سرعت در تصمیم‌گیری و انجام تعهدات- شریک‌انگاری پیمانکاران و تأمین‌کنندگان- ارائه عادلانه فرصتها و پرهیز از هرگونه تبعیض- جلوگیری از ایجاد انحصار- مواجهه صادقانه، صریح و توأم با احترام- پایبندی به تعهدات- رازداری و امانتداری- جبران خسارت ناشی از عملکرد شرکت- ترویج اخلاق کسب و کار- اعتماد به آنان- اطلاع‌رسانی دقیق،‌ به موقع و شفاف- پاسخگویی و نقدپذیری- تسهیل ارتباطات- حمایت معنوی- شفافیت و سلامت در معاملات- پیش‌بینی پذیری- اولویت در استمرار همکاری براساس رضایتمندی- سرعت در تصمیم‌گیری و انجام تعهدات- ارائه عادلانه فرصتها و پرهیز از هرگونه تبعیض- جلوگیری از ایجاد انحصار- حمایت از برنامه‌های آموزش و ترویج و ارتقاء استانداردها- حمایت از NGOهای مرتبط- همکاری با مؤسسات استاندارد

۶ – خط‌مشی اخلاقی شرکت در قبال رقبا

احترام به رقبا- رفتا ر مبتنی بر انتفاع طرفین(رویکرد منصفانه)- پرهیز از شایعه‌سازی، تهمت، تخریب و تبلیغات سوء و هرگونه اقدامی که اعتماد متقابل را تضعیف نماید- جمع‌آوری اطلاعات بازار براساس روشهای اخلاقی مبتنی بر هوشمندی رقابتی و نه جاسوسی اطلاعاتی- پرهیز از ایجاد انحصار غیر اخلاقی و محیط غیر رقابتی در بازار- افزایش نرخ پیش‌بینی پذیری شرکت و شفاف‌سازی محیط رقابتی – پرهیز از بکارگیری کارکنان شرکتهای رقیب- پرهیز از برقراری روابط مالی با اشخاص ذی‌نفوذ در شرکتهای رقیب- پرهیز از دریافت هدایا و امثالهم از رقبا- خودداری از دادن هدایا و امثالهم به کارکنان شرکتهای رقیب- پرهیز از ایجاد روابط غیرمعمول با کارکنان شرکتهای رقیب بطوریکه از دید شخص ثالث حاکی از روابط غیر رسمی باشد.- پذیرش ورود و حضور رقبا در محیط سالم رقابتی- پرهیز از استفاده شیوه‌های بازاریابی تهاجمی و تخریبی برای حفظ سهم بازار (دمپینگ)- ترویج اخلاق حرفه‌ای نزد رقبا- حمایت معنوی از رقبا- حفظ حریم و رازداری رقبا

۷ – خط‌مشی اخلاقی شرکت در قبال سهامداران

وفاداری سازمانی- تأمین سود منطقی و بلندمدت- پرداخت به موقع مطالبات- رازداری- ارتقاء برند (Brand) شرکت- ایجاد اندوخته‌های مناسب- استمرار پژوهش- برنامه‌های تکاپوجویانه و تحول‌گرایانه- به فکر زمان مبادا بودن- بازسازی، نوسازی و توسعه تکنولوژی- برنامه‌های توسعه شرکت- نوآوری و تنوع خدمات – برنامه‌های جدید فروش و توسعه بازار- نقدپذیری و پاسخگوئی- اطلاع‌رسانی دقیق، شفاف و انعکاس وضعیت جاری- شفافیت و سلامت در انجام معاملات تجاری- امانتداری و حفظ و صیانت از دارائیهای شرکت- شایسته‌سالاری در جذب، انتصاب و ارتقاء توان نیروی انسانی- هم‌افزائی با شرکتهای خواهر- ایجاد اعتماد عمومی نسبت به شرکت – پایبندی به مصوبات مجمع- ایجاد مزیتهای رقابتی- الگوآفرینی- پایبندی به سند اخلاقی