انواع مازوت و مشخصات آن

مازوت-یا-نفت-کوره-kianpetroleum
مازوت-یا-نفت-کوره-kianpetroleum

نفت کوره یا مازوت یکی از هیدروکربن‌های نفتی است که در مراحل تصفیه نفت خام پس از اتر و بنزین و نفت چراغ بدست می‌آید و چون سیاه رنگ است به نام نفت سیاه نیز خوانده می‌شود. این ماده ارزان‌ترین ماده سوختنی برای کوره حمام‌ها و تنور نانوایی‌ها و موتورهای دیزل و برخی نیروگاه‌ها است.

انواع نفت کوره تولیدی در ایران

به گزارش شرکت ملی پخش و پالایش، مازوت که به نام نفت کوره معروف است در ۳ نوع مختلف در ایران تولید می‌شود؛ نخست نفت کوره ۱۸۰ و ۲۳۰ که متشکل از برش‌های سنگین‌تر از نفت‌گاز است و ترکیبات تشکیل‌دهنده آن به‌طور عمده، هیدروکربورهای سنگین موجود در باقی‌مانده تقطیر نفت خام هستند که بر حسب مورد مصرف، با استفاده از برش‌های سبک نفتی تنظیم گرانروی شده و به عنوان سوخت سنگین مورد مصرف دیزل‌های ثابت و متحرک و صنایعی که مشعل طراحی شده برای سیستم احتراق آنان قابلیت مصرف این فرآورده را داشته باشد، قرار می‌گیرد. 
دوم؛ نفت کوره ۲۸۰ و ۳۸۰ که حاصل باقی‌مانده برج‌های تقطیر است که با استفاده از برش‌های سبک‌تر تنظیم گرانروی شده و به‌عنوان سوخت عرضه می‌شود. درجه اخیر با درصد ترکیبات خود، ارزش حرارتی مناسبی به سوخت می‌بخشد. مقدار فلزات موجود در این نوع مازوت، در سیستم‌های مصرف‌کننده ایجاد اشکال نمی‌کند، از این‌رو از آن به‌عنوان سوخت در صنایع و نیروگاه‌هایی که در سیستم احتراق آنها نفت کوره متوسط مصرف می‌شود، استفاده می‌شود. 
سوم؛ نفت کوره سنگین، باقی‌مانده سنگین حاصل از تقطیر نفت خام در برج‌های تقطیر است که به‌طور عمده نیازی به اختلاط با فرآورده‌های سبک، به منظور تنظیم گرانروی نداشته و مستقیم قابل عرضه است. درصد گوگرد مناسب و ارزش حرارتی خوب، از ویژگی‌های این سوخت است. کاربرد نفت کوره سنگین در صنایع و نیروگاه‌هایی است که در سیستم سوختی آنها، سوخت سنگین استفاده می‌شود.

انواع نفت کوره سیاه

نفت کوره ۱۸۰ و ۲۳۰

ساختار

 این فرآورده ها برش های سنگین تر از نفتگاز می باشند. ترکیبات تشکیل دهنده آنها عمدتاً هیدروکربورهای سنگین موجود در باقی مانده تقطیر نفت خام هستند که بر حسب مورد مصرف، با استفاده از برش های سبک نفتی تنظیم گرانروی شده و بعنوان سوخت سنگین مورد مصرف قرار می گیرند.

مشخصات

۲۳۰۱۸۰ 
۲۳۰۱۸۰Viscosity kinematic @ 50 ° C (max)
۱۵.۰۵.۰Pour point (max) ° C
۶۳۶۳Flash point (min) ° C
۳.۰۳.۰SulphurTotal  (max)%mass
۱۳۱۳Carbon Residue Conradson (max)%mass
۰.۰۵۰.۰۵Ash (max) %mass
۰.۵۰.۵Water & sediment (max) % vol
۴۲.۲۴۲.۲Colorific value higher (min) MJ/kg

کاربرد

به عنوان سوخت در دیزل های ثابت و متحرک و صنایعی که مشعل طراحی شده جهت سیستم احتراق آنان قابلیت مصرف این فرآورده را داشته باشد.

نفت کوره ۲۸۰ و ۳۸۰

ساختار

 این فرآورده های برش های سنگین نفتی حاصل از باقیمانده برجهای تقطیر هستند که با استفاده از برش های سبکتر تنظیم گرانروی شده  و بعنوان سوخت عرضه می شوند. ترکیب درصد هیدروکربن های متشکله، ارزش حرارتی مناسبی را به سوخت بخشیده و مقدار فلزات موجود، در سیستم های مصرف کننده ایجاد اشکال نمی کند.

مشخصات

۳۸۰۲۸۰ 
۰٫۹۹۰٫۹۷Density @ 15 ° C (max) kg /L
۳۸۰۲۸۰Viscosity kinematic @ 50 ° C (max) mm2/s
۳۲۲۴Pour point (max) 
۶۵۶۵Flash point (min) ° C
۳.۵۳.۵SulphurTotal  max)%mass
۲۰۱۵Carbon Residue Conradson (max)%mass
۰.۱۵۰.۱۵Ash (max) %mass
۱.۰۱.۰Water & sediment (max) % vol
۴۱.۷۴۱.۷Colorific value higher (min) MJ/kg

کاربرد

به عنوان سوخت در صنایع و نیروگاه هائی که در سیستم احتراق آنان نفت کوره متوسط پیشنهاد شده است.

نفت کوره سنگین

ساختار

 این فرآورده های برش های سنگین نفتی حاصل از باقیمانده برجهای تقطیر هستند که با استفاده از برش های سبکتر تنظیم گرانروی شده  و بعنوان سوخت عرضه می شوند. ترکیب درصد هیدروکربن های متشکله، ارزش حرارتی مناسبی را به سوخت بخشیده و مقدار فلزات موجود، در سیستم های مصرف کننده ایجاد اشکال نمی کند.

مشخصات

۳۸۰۲۸۰ 
۰٫۹۹۰٫۹۷Density @ 15 ° C (max) kg /L
۳۸۰۲۸۰Viscosity kinematic @ 50 ° C (max) mm2/s
۳۲۲۴Pour point (max) 
۶۵۶۵Flash point (min) ° C
۳.۵۳.۵SulphurTotal  max)%mass
<span style=”background-image:none;background-color

مقالات مرتبط