فروش حلال 402
12
خرداد

شرایط فروش و آنالیز حلال 402

فروش حلال 402
فروش حلال 402

حلال 402

این ترکیب آروماتیک به عنوان حلال برای از بین بردن لکه های مختلف و همچنین به منظور حلال در صنعت رنگ سازی مورد استفاده قرار می گیرد. زدودن ترکیبات آروماتیک از این حلال موجب بی بو شدن و افزایش کاربری آن در صنعت رنگ گردیده است.

برای مطالعه بیشتر درباره انواع حلال ها به مقاله معرفی کامل انواع حلال ها مراجعه کنید.

واحد های عرضه کننده

شرکت پالایش نفت کرمانشاه
شرکت پالایش نفت بندرعباس
شرکت نفت ستاره خلیج فارس

پروسیجر فروش حلال 402

 • واريز 10 % ارزش معامله به عنوان پیش پرداخت ، حداکثر یکساعت قبل از شروع عرضه الزامي است .
 • وجه پیش پرداخت ریالی پس از تسويه نهايي با كسر كارمزد هاي قانوني به حساب معرفی شده توسط مشتری عودت داده مي شود .
 • نرخ تسعیر ارز بر اساس میانگین نرخ‌های خرید و فروش اسکناس دلار در سامانه نظارت ارز سنا متعلق به بانک جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
 • دوروز کاری قبل از عرضه جهت واریز پیش پرداخت و میانگین نرخ های خرید و فروش روزانه اسکناس دلار در سامانه مذکور جهت محصابه کارمزها و ارزش معامله قرار خواهد گرفت.
 • تسویه به صورت اسناد خارج از پایاپای بوده و امکان تسویه به صورت نقدی وجود نداشته  و تسویه صرفا به صورت ارزي به عهده خريدار است.
 • صادرات تنها از طريق مرزهاي مجاز گمركي انجام مي شود و اعلام مقصد درخواستی صادرات توسط خريدار الزامي است.
 • درصورت درخواست خریدار و اخذ تاییدیه پالایشگاه و انعقاد قرارداد پیشنهادي پالایشگاه در خصوص كالاي خریداري شده امكان اظهار در بنادر جنوبي كشور با رعایت كلیه شرایط قانون ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز توسط خریدار نیز وجود دارد.
 • اخذ کلیه مجوزات گمركي لازم در مقصد به عهده خريدار مي باشد. •نرخ ارز جهت واريز پیش پرداخت :میانگین نرخ خريد و فروش اسكناس دلر در سامانه ارز(سنا)متعلق به بانك جمهوري اسلمي ايران به آدرس اينترنتي www.sanarate.ir دو روز كاري قبل از روز عرضه میباشد.
 • نرخ ارز جهت محاسبه كارمزدها و ارزش علي الحساب معامله میانگین نرخ هاي خريد و فروش اسكناس دلر در سامانه نظارت ارز (سنا)يك روز كاري قبل از روز معامله مي باشد. محصول خريداري شده طبق آنالیز ارائه شده توسط سازمان بورس انرژی به خريدار تحويل خواهد شد خريدار موظف است نسبت به تست فرآورده قبل از برداشت اقدام و نمونه شاهد تهیه نمايد.در صورتیكه اين اقدام صورت نپذيرد ، خريدار حق هیچگونه اعتراضي در خصوص آنالیز فراورده نخواهد داشت.
 • خريدار مي تواند به هزينه خود اقدام به معرفي بازرس نمايد در صورت عدم معرفي بازرس از سوي خريدار گزارش بازرس فروشنده مبناي عمل خواهد بود و اعتراضي پذيرفته نخواد شد. مقدار محصول قابل افزایش یا کاهش به میزان 10% در زمان بارگیری بوده و درصورت افزایش یا کاهش تناژ ، ما به التفاوت اخذ یا به حساب معرفی شده توسط مشتری واریز میگردد.
 • کلیه خریداران موظفند مستندات توانایی مالی خود را قبل از انعقاد قرارداد به شرکت ارائه نمایند.
 • کلیه هزینه های مربوط به صرافی و همچنین کلیه هزینه های مربوط به بارگیري و بالاسري تحویل کالا در انبار مبدا ، کارگزاری بورس انرژی و سایر هزینه ها اعم از هزینه ترخیص و گمرک صادرات، هر گونه مالیات، بیمه و عوارض و حقوق دولتی یا محلی بر اساس قوانین و مقررات موضوعه که به فروشنده  تحمیل می گردد بر عهده خریدار خواهد بود.
 • خريدار موظف به تسویه بهاي كل معامله بر اساس قیمت كشف شده در بورس و پروفرماي صادره توسط شركت ملي پخش قبل از بارگیری مي باشد.
 • هرمیزان از کالی خریداری شده که تا 7 روز کاری پس از سررسید تحویل کال حمل نگردد مشمول هزینه انبارداری به ازای هرکیلوگرم در هر روز تقویمی مبلغ 500 هزار ریال خواهد گردید و چنانچه ظرف مدت 20 روز کاری کل کالی خریداری شده حمل نگردد , فروشنده مجاز به ابطال قرارداد و دریافت خسارت ابطال به میزان 10 درصد ارزش کل محموله ی برداشت نشده میباشد و همچنین علوه بر خسارت ابطال هزینه انبارداری نیز تا روز ابطال قرارداد محاسبه و اخذ می گردد.
 • کلیه هزینه های مربوط به تهیه اسناد ، بارگیری ، حمل و نقل ، آزمایش نمونه ،ترخیص و گمرک صادرات ، هر گونه مالیات ، بیمه و عوارض و حقوق دولتی یا محلی بر اساس قوانین و مقررات موضوعه که به فروشنده  تحمیل می گردد بر عهده خریدار میباشد.
 • خريدار ملزم به برداشت تمام محموله در طول مدت اعتبار خواهد بود و در غیر اينصورت مشمول جرايم برداشت براساس مفاد قرارداد فیمابین خواهد شد.
 • پرداخت وجه تسویه پس از تایید شدن درخواست خرید در رینگ صادراتی بورس انرژی میبایست ظرف مدت پنج روز کاری بدون جریمه و پنچ روز کاری دیگر با 0.25% جریمه روزانه بصورت يكجا و صرفا بصورت ارزي در خارج از كشور به حسابهاي اعلامی از طرف شركت ملي پخش صورت خواهد پذيرفت.
 • مورد معامله این قرارداد صرفا براي صادرات به خریدار واگذار شده است و خریدار مجاز به مصرف، توزیع و فروش در داخل كشور نمي باشد.
 • پالایشگاه تولید کننده پس از تحویل محصول به خریدار، هیچ گونه مسئولیتي در قبال نحوه استفاده، حمل و نقل و موارد دیگر ندارد.
 • در صورتیكه خریدار درخواست اظهار در بنادر جنوبي را داشته باشد، مي بایست قبل از رسیدن كشتي طي نامه رسمي در خواست زمان بارگیري را نماید.
 • بدیهی است تعیین LAYCAN  و تاریخ بارگیری با تایید پالایشگاه تولیدکننده محصول و فروشنده می باشد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را ندارد.
 • خريدار بايستي به منظور تسريع در روند عملیات برداشت فرآورده دستورالعمل الزامات HSE كه بايستي توسط پیمانكاران حمل و نقل رعايت شود و ساير موارد مرتبط با عملیات و حمل فرآورده را از همكاران معاونت عملیات مديريت صادرات و واردات شرکت ملی نفت ایران دريافت نمايند.
 • ورود تانكر های ارسالی از سوی خریداران به محوطه پالایشگاه تولیدکننده جهت بارگیری محصول خریداری شده منوط به ارائه گواهینامه معتبر از شرکتهای بازرسی فنی معتبر و یا گواهینامه کامیونهای مخزن دار صادره توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد و جهت رعایت الزامات ستاد مبارزه با قاچاق کال و ارز ، خریداران می بایست بارنامه ها را با هماهنگی مكانیزم صدور بارنامه مستقر در محل پالایشگاه انجام دهند و هر گونه عواقب ناشی از عدم اجرای بندهای فوق بر عهده خریداران می باشد.
 • بدیهی است تعیین LAYCAN و تاریخ بارگیری با فروشنده می باشد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را ندارد. همچنین هر میزان از کالای خریداری شده که تا 7 روز کاری پس از سررسید تحویل کال حمل نگردد مشمول هزینه انبارداری به ازای هرکیلوگرم در هر روز تقویمی مبلغ 500 هزار ریال خواهد گردید و چنانچه ظرف مدت 20 روز کاری کل کالای خریداری شده حمل نگردد , فروشنده مجاز به ابطال قرارداد و دریافت خسارت ابطال به میزان 10 درصد ارزش کل محموله ی برداشت نشده میباشد. همچنین علاوه بر خسارت ابطال هزینه انبارداری نیز تا روز ابطال قرارداد محاسبه و اخذ می گردد.
 • محل تحویل کالا درب کارخانه می باشد و مبنای محاسبه وزنی فرآورده تحویلی چگالی اندازه گیری شده توسط آزمایشگاه پالیشگاه و باسكول پالایشگاه میباشد.
 • تمام مسئولیت ناشی از حمل کالا در خارج از پالایشگاه به عهده خریدار می باشد.
 • درصورت تعارض در مدارك و مستندات ملك بارنامه های صادره خواهد بود.

آنالیز انواع حلال 402