نفت را می‌توان از طریق اینترنت با بیت کوین معامله کرد.

عقد-قراردادهای-نفتی-با-بیت-کوین
عقد-قراردادهای-نفتی-با-بیت-کوین

برآیند مقایسه اعتبارات اسنادی بیت کوین با سایر روشهای پرداخت آن است که به طور قطع روش اعتبار اسنادی مطمئن ترین و در عین حال پیچیده ترین روش برای بسیاری از بازرگانان است. ولی با توجه به معایبی که دارد در بعضی از کشورها که تعاملات خوب با همدیگر دارند از این روش کمتر استفاده می شود.

اما در کشور ما ایران با توجه به دور بودن از بازارهای جهانی به لحاظ بعد مسافت و همچنین با در نظر گرفتن اوضاع سیاسی کشورهای همسایه، این روش برای کاهش ریسک جایگاه خاصی دارد و به عنوان مهمترین روش واردات کالا مطرح می شود. در حال حاضر با عنایت به اینکه جهان به سمت تجارت الکترونیک پیش می رود، استفاده از ارزهای دیجیتال مطلوب ترین راه معاملات بین المللی خواهد بود.

عقد قراردادهای نفتی با بیت کوین

برخی از کشورهای خاورمیانه به دنبال امکان عقد قراردادهای نفتی با بیت کوین هستند. ولی اکثر رهبرانی که در کنفرانس سالانه اقتصاد در داووس گردهم آمده بودند نسبت به این کار خوشبین نیستند. اگر کشورها و شرکت های انرژی بخواهند از بیت کوین استفاده کنند ، این کار حداقل یک دهه طول می کشد.

بیت کوین یک اکوسیستم بسیار بزرگ دارد ولی به سختی میتواند از پس میزان تجارت کالایی مثل نفت بر بیاید. تاجران نفت و گاز از شیوه ای استفاده می‌کنند که باید با سیستم های مالی پشتیبانی شود. مناطقی مانند ایران احتمالا از بیت کوین و سایر سیستم‌های پرداخت استفاده می کنند. ولی سایر کشورهایی که این مشکل را ندارند نقش مهمی در پرداخت با ارز مجازی بازی می‌کنند

وقتی درگیر مشکل صادرات حامل‌های انرژی هستیم ، اگر می‌توانیم نفت را از طریق اینترنت بفروشیم ، باید این کار را انجام دهیم.

اکنون ماینینگ بیت‌کوین آن‌قدر دقیق است که بر اساس کیلووات می‌توان گفت چند دلار استخراج شده است. دولت می‌تواند بفهمد یک مزرعه بیت‌کوین‌کاوی با مصرف یک مگاوات برق چند بیت‌کوین در بازه زمانی مشخص استخراج کرده است.

دیتاسنترهای ماینینگ

البته صرفاً برق ارزان نیست که برای استخراج جذابیت دارد ، ما فضای خوبی هم برای ماینینگ داریم. این کار نیاز به فضاهای خنک دارد که هزینه سرد کردن پایین بیاید و ما هم فضاهایی داریم که در اکثر سال خنک هستند و می‌توان آن‌ها را به دیتاسنترهای ماینینگ تبدیل کرد.

در حال حاضر یکی از راه‌های بهینه برای صادرات نفت و گاز و برق تولید ارزهای مجازی و فروشش به خارج از کشور است، گفت: حتی بانک مرکزی می‌تواند نظارت کند که این ارز به داخل کشور برنگردد و اگر بیت‌کوینی تولید شد، حتماً به خارج از کشور فروخته شود و دلار وارد شود تا نگرانی‌هایی که درباره کاهش ارزش پول ملی است، ایجاد نشود.

 بـا مجـاز شـناخته شـدن اسـتخراج ارزهـای دیجیتـال از سـوی مجلـس شـورای اسلـامی و دولت، شـرکت کیـان پترولیـوم مفتخـر اسـت اعلـام کند، بـه عنـوان اولیـن شـرکت ایرانـی خصوصـی در صنعـت نفـت،گاز و پتروشـیمی،با هـدف تبدیـل شـدن به یک شـرکت توانمنـد و خودسـاخته در راسـتای سیاسـت اقتصـاد مقاومتـی نسـبت بـه اولیـن معاملـه تجـاری ایـران بـا ارزدیجیتـال بیـت کویـن مبـادرت نمـوده اسـت.

با انجـام شـدن ایـن معامله بسـتر اسـتفاده بیشـتر از این تکنولـوژی در آینـده بـرای تسـهیل معاملـات تجاری اللخصـوص بـا عنایـت بـه مزیـت نسـبی ایـران در حـوزه صنعـت نفـت و پتروشـیمی فراهـم خواهد شـد.

مقالات مرتبط