حمل مواد نفتی چگونه است؟

حمل-مواد-نفتی-kianpetroleum
حمل-مواد-نفتی-kianpetroleum

حمل مواد نفتی

حمل مواد نفتی تا پالایشگاهها توسط خطوط لوله باتانکرهای نفتی صورت می گیرد. در دریاها حمل این مواد نفتی به وسیله کشتیهای عظیم نفتکش عملی می شود. خطوط لوله لوله هایی به قطر ۴ الی ۴۰ می باشند که معمولا از فولاد ساخته شده اند در آنها نفت خام، گاز و یا فرآورده های مایع نفتی می توانند جریان داشته باشند.

رانش این سیالات در لوله ها بوسیله پمپ هایی که در ایستگاههای مختلف قرار دارند، عملی می شود. لوله کشی برای لوله کشی ابتدا باید ترتیب احداث جاده ای بین حوزه نفتی و مقصد و نیز جای دیگری برای تردد ماشینهای حفاری، داده شود. به موازات این اقدامات، زمین شناسان نیز براساس بررسیهایی که انجام می دهند، کوتاهترین و ارزانترین مسیر را برای لوله کشی نفت تعیین می کنند.

گاهی ممکن است خطوط لوله از چند کشور عبور کنند که در این صورت جلب موافقت کشورهای مربوط ضروری است. بهترین راه لوله گذاری در خشکیها، قرار دادن آنها در زیرزمین است، اما گاهی به علت وجود اشکالاتی در مناطق کویری، لوله ها را بر روی ستونهای فلزی قرار می دهند. لوله گذاری در مسیر دریاها بصورت هوایی و یا به صورت زیرآبی انجام می شود.

هنگام لوله کشی نفت ، با توجه به امکانات باید یکی از دو حالت زیر انتخاب شود:

قطر زیاد لوله، افت فشار کم و درنتیجه ایستگاههای پمپ کردن به تعداد کمتر ، قطر کمتر لوله، افت فشار بیشتر و در نتیجه تعداد بیشتری ایستگاه پمپ کردن.

مقالات مرتبط