حلال شیمیایی سولوسو

حلال-سولوسو-kianpetroleum
حلال-سولوسو-kianpetroleum

حلال شیمیایی سولوسو

محلول آلیاژ قیر ۷۰/۶۰ حاوی ۵% وزنی کو پلیمر استایرن بوتا دی ان در حلال سولوسو با افزودن مخلوط سطح فعال یونی sdbs و دو سطح فعال غیر یونی لوریل الکل دو و هفت مول اتوکسیله با همزن پراکنشی با دور ۲۰۰ بر دقیقه از طریق وارونگی فازی به امولسیون روغن در آب تبدیل شد. وارونگی فازی سامانه با هدایت سنجی الکتریکی همراه با گشتاور سنجی و مقایسه نتایج اولی با پیش بینی مدل بروگمان مطالعه شد. بعلاوه اندازه قطرات امولسیون توسط میکروسکوپ نوری و پایداری آن توسط کدری سنجی ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که افزودن آلیاژ قیر/ کو پلیمر sbr به حلال سولوسو پایداری قطرات امولسیون را افزایش می دهد. بعلاوه افزودن سطح فعال غیر یونی لوریل الکل هفت مول اتوکسیله به همراه sdbs به فاز آبی موجب وارونگی فازی به امولسیون پایدار به مدت ۳۰۰۰ دقیقه با کسر حجمی بالاتر فاز آلی ۶۷% گردید.

  • سولوسو ۱۰۰ دارای حلال‌های باریک با جوش بالا با پرداختن بسیار عالی هستند
  • امتیازات فلش بالا، برش‌های باریک و تبخیر تصادفی یکنواخت برای جریان و تشکیل بهتر فیلم.
  • سولوسو ۱۵۰ یا حلال نفتا ۱۵۰ یک مایع غلیظ غیر چسبنده با بوی بسیار معطر است.
  • این ماده محلول در آب نیست، اما در حلال‌های حاوی آروماتیک وجود دارد.
  • سولوسو۱۵۰  عضو خانواده هیدروکربن نفت است و عمدتا شامل هیدروکربن های معدنی C۹-C۱۱، عمدتا C۱۰ است.
  • کاربرد ماده سولوسو ۱۰۰ – ۱۵۰ -۲۰۰:

  • رنگ‌ها و پوشش‌ها
  • آفت‌کش‌ها، علف‌کش‌ها، حشره‌کش‌ها و ترکیبات سازگار با محیط زیست
  • مواد شیمیایی ویژه، مواد شیمیایی نفتی، مواد شیمیایی تصفیه آب، تمیز کردن صنعتی، مهر و موم، نفت فرآوری، مواد افزودنی و …

مقالات مرتبط