حلالهای صنعتی پتروشیمی کدامند؟

حلالها-kianpetroleum
حلالها-kianpetroleum

حلالهای نفتی

حلالها نفتی برش های سبکی هستند که تعداد اتم کرینشان در محدوده C4 تا C14 قرار دارد.

این حلال ها کاربرد های گوناگونی در صنعت و کشاورزی دارند به عنوان حلال صمغها در صنایع رنگ سازی ، چسب سازی ، لاستیک و پلاستیک سازی به کار می روند. همچنین در استخراج مواد مختلف روغنی و آروماتیکی و نیز در بعضی واکنشهای شیمیایی به عنوان واسطه مورد استفاده قرار میگیرند. معمولا نوع کاربرد حلالها بستگی به تمایلشان به تبخیر دارد نتیجتا لزوم طبقه بندی آن ها برحسب فاصله جوش مشخص می شود.

 طبقه بندی حلالها

اسپیریتهای با نقطه جوش ویژه (SBP)

محدوده جوش این گونه حلالها بین ۳۰ تا ۱۶۰°C قرار دارد و دارای زیر گروههای مختلف می باشند اسپریتهای سفید حلالهای کمی سنگینتر از SBP می باشند و محدوده جوششان بین ۱۳۵ و ۲۰۵°C قرار دارد. نوع بدون آروماتیک آنها نیز وجود دارد. این حلال ها اساسا کاربرد مشخصی دارند و بعنوان تینر رنگ به کار می روند.

حلالهای کروزنی (نفت سفید)

این حلالها با فاصله جوش بین ۱۶۰ تا ۳۰۰°C دارای خواص حلالهای نسبتا سنگین می باشند. کاربرد آنها در چراغهای روشنایی و اضطراری و در مرکب چاپ می باشد.

حلالها ی آروماتیک خالص (بنزن، تولوئن، زایلنها)

بنزن، تولوئن و زایلنها هم به عنوان حلال و هم به عنوان واسطه برای صنایع شیمیایی و پتروشیمی استفاده می شوند.

مقالات مرتبط