روشهای تست کردن مخازن و بهره برداری بعد از ساخت مخزن و قبل از بهره برداری آن

تست-کردن-مخازن-kianpetroleum
تست-کردن-مخازن-kianpetroleum

۱ – ۸- روشهای تست کردن مخازن (Testing tanks) و بهره برداری

 
بعد از ساخت مخزن (Making tank) و قبل از بهره برداری آن یک مجموعه تست بر روی آن انجام می گیرند که در زیر به چند نمونه از آنها به طور مختصر اشاره خواهیم نمود.
 

۱ – ۸ – ۱ – تست مایع نافذ

 
منظور مشخص شدن عیوب سطحی اتصالات و قطعات از این تست استفاده می شود. ابتدا مایع نافذ را بر روی موضعی که احتمال می رود ترک و عیوب سطحی در آن وجود دارد بر روی سطح قطعه می پاشند و اجازه می دهند که مایع کاملا به درون خلل و فرج های موجود راه پیدا کند. پس از مدتی سطح قطعه را پاک کرده و با پاشیدن پودر ظاهر کننده سطوح معیوب به راحتی مشاهده می شود. استانداردی که این روش تحت آن انجام میشود و تعمیر خرابی ها نیز مطابق آنها صورت می گیرد، پاراگراف های ۳-۸، ۸۴ و ۵-۸ از بند هشتم بخش هشتم استاندارد ASME می باشد.
 

۱ – ۸ – ۲ – تست پودر مغناطیسی

 
اگر جریان برق از یک رسانا بگذرد یک میدان مغناطیسی حلقوی حول آن ایجاد می کند. اگر رسانا یک ماده فرومغناطیسی باشد جریان همان طوری که یک میدان مغناطیسی درون . رسانا ایجاد می کند یک میدان مغناطیسی هم در محیط اطراف آن به وجود می آورد. اکنون اگر عیبی در سطح قطعه باشد در پیوستگی این میدان مغناطیسی اختلال به وجود می آورد که اگر این نقص بر میدان مغناطیسی عمود باشد بهترین صورت ممکن برای یافتن عیب می باشد. تست قطعات و اتصالات با روش پودر مغناطیسی برای ردیابی نقص های سطحی و برخی عیب های زیر سطحی قطعات فرومغناطیس است در حقیقت وقتی که یک قطعه فرومغناطیس مغناطیده می شود با استفاده از ذرات بسیار ریز می توان به عیوب موجود پی برد.
_استانداردی که تحت آن روش ذرات مغناطیسی انجام می شود، استاندارد ASME بخش هشتم، ضمیمه ششم پاراگرافتهای ۳-۶، ۴-۶ و ۵-۶ میباشد.
 

۱ – ۸ – ۳ – آزمون فراصوتی

 
روش های فراصوتی در آشکار سازی عیب های درونی مواد به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد به علاوه می توان از این روش برای جستجوی ترکهای سطحی کوچک نیز بهره گرفت. امواج صوتی از نوع امواج کشسان هستند که می توانند هم از سیالات و هم از جامدات عبور کنند. دامنه شنوایی گوش انسان از حدود ۲۰Hz تا ۲۰KHz است ولی می توان امواج صوتی با فرکانس های حدود ۵۰۰KHz ایجاد کرد. این امواج، امواج فراصوتی نامیده می شوند. این امواج توسط مبدل های پیزوالکتریک تولید می شوند، در بیشتر وسایل آزمون فراصوتی علایم را روی یک اسیلوسکوپ کاتدیک نمایش می دهند اولین پرشی که در سمت چپ اسیلوسکوپ ظاهر می شود مربوط به پالس اولیه است و پرش های بعدی که با گذشت زمان بر روی صفحه ظاهر می شوند مربوط به علایم پژواک دریافتنی است. در قطعات معیوب تمام یا قسمتی از پالس های بازتاب در اثر برخورد به عیوب داخلی توسط کاوشگر دریافت می شود. این کاوشگر هم فرستنده است و هم گیرنده، از فاصله زمانی بین ارسال پالس و دریافت پژواک برای به دست آوردن فاصله نقص از محل استقرار کاوشگر استفاده میشود. در این آزمون که از یک پروپ استفاده میشود، انتخاب زاویه بسیار مهم است. امواجی که دارای پیکهای مساوی هستند ناشی از بی عیب بودن سطح است، اما پیک های کوچکتر علائم عیب می باشند در این روش استفاده از روابط بین سه پارامتر اساسی سرعت، مسافت و زمان بسیار مهم است.
در سیستم عیب یابی با امواج ماورای صوت، بازرس در جستجوی ناهماهنگی هایی است که امواج رابرگشت داده و با حالت سایه مانندی برای آنها ایجاد می کنند اما بعضی عیوب مثل دانه بندی و نابجایی ممکن است تولید انعکاس های منظمی رانمایند که برای منظور کوتاه کردن طول موج توسط افزایش فرکانس و یا بالعکس توصیه می شود.
این روش باید مطابق بند پنجم بخش پنجم استاندارد ASME انجام شود.

مقالات مرتبط