برندینگ جایگاه های سوخت

برندینگ جایگاه های سوخت

شرکت کیان پترولیوم با هدف ایجاد روندی نوین در چرخه تامین سوخت و به عنوان شرکت برند جهت تامین سوخت رسانی‌ به صورت جایگاه و سیار ابتدا در سطح استان یزد در حال طی فرآیند اخذ مجوز برند جهت تامین سوخت رسانی در استان یزد و نیز سراسر میهن عزیزمان ایران میباشد. شرکت کیان پترولیوم اولین شرکت تخصصی بین المللی صنایع پتروشیمی با ارائه اخبار رسمی ومقالات علمی معتبر درزمینه برندینگ جایگاه سوخت فعالیت دارد.

 • طرح ایجاد شرکت های زنجیره ای توزیع فراورده های نفتی
 • ویا همان طرح برندسازی جایگاه های سوخت رویکرد جدید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران
 • در رابطه با توسغه جایگاه های عرضه سوخت فراورده های نفتی میباشد
 • بدین معنا که شرکت های توانمند با سابقه اجرایی مرتبط پس از طی فرایندهای ارزیابی و کسب حداقل امتیاز لازم
 • موفق به اخذ مجوز و شروع فعالیت در حوزه توضیح فراورده های نفتی میگردند.
 • این شرکت ها با تحت پوشش قراردادن
 • ویا احداث مجموعه ای از جایگاه های عرضه سوخت نسبت به خرید و تحیل
 • فراورده بعد از درب انبار و حمل سوخت از محل انبارهای اصلی شرکت ملی پخش
 • و توزیع به موقع ان در جایگاه های تحت پوشش اقدام نموده
 • و ماموریت برندینگ عرضه پایدار پیوسته فراورده برندینگ به مصرف کنندگان نهایی با کمیت و کیفیت استاندارد تعیین شده
 • ارائه خدمات مورد نیاز وسائط نقلیه و ایجاد محیط کاری و حرفه ای و امن برای کارکنان سازمان خود و جایگاه های تحت پوشش است.

هدف و چشم انداز اصلی طرح ایجاد شرکت های زنجیره ای توزیع جایگاه های سوخت:

 • ارتقای رفاه مشریان وحمایت از حقوق مصرف کنندگان با مدیریت موثر بخش خصوصی
 • در فرایند خرید دریافت ،حمل،توزیع و نظارت بر عرضه ی سوخت
 • و کاهش نقش دولت در تصدی گری توزیع فراورده های نفتی به منظور ارائه خدمات بهتر به مشتریان است .
 •  اجرای این طرح مسئولیت نظارت عالیه بر کیفیت وکمیت فراورده های عرضه شده
 • در جایگاه برندینگ تحت پوشش در راستای حفظ حقوق شهروندی مصرف کنندگان وهمچنین توانمند سازی و حمایت از توسعه بخش خصوصی بر عهده ی شرکت ملی بخش فراورده های نفتی ایران میباشد .

هم اکنون توزیع فراورده های نفتی در سراسر کشور از طریق حدود۶۰۰۰نقطه عرضه انجام میشود که شامل جایگاه های عرضه سوخت بنزین،نفت گاز و سی ان جی است که بدلیل نوع مالکیت جایگاه ها بازار انحصاری، پایین بودن بهره وری و پراکندگی گسترده،اعمال مدیریت دولتی ،استاندارد سازی خدمات و توسعه رقابت در انها با هدف افزایش کیفیت و خدمات ارائه شده مصرف کنندگان نهایی وجود ندارد .

مزایای برندینگ برای شرکت ها

 • افزایش وفاداری مشتری به کالاوخدمات قابل عرضه
 • افزایش سوداوری
 • محدودسازی ورودرقبای جدیدبدلیل ضرورت عرضه باکفیت خدمات و…
 • کاهش اسیب پذیر درمقابل رقبا
 • و همچنین برندینگ سبب کاهش هزینه های تبلیغات میگردد