انواع-تقطیر---کیان-پترولیوم
14
بهمن

تقطیر

انواع-تقطیر---کیان-پترولیوم
انواع-تقطیر—کیان-پترولیوم

تقطیر

منظور از تقطیر در واقع جداسازي فیزیکی برشهاي نفتی در پالایشگاه است که اساس آن اختلاف در نقطه جوش هیدروکربنهاي مختلف است . هر چه هیدروکربن سنگینتر باشد ، نقطه جوش آن زیاد است و هر چه هیدروکربن سبکتر باشد ، زودتر خارج می شود . روش هاي مختلفی براي جداسازي مواد اجزاي سازنده یک محلول وجود دارد که یکی از این روشها فرایند تقطیر می باشد. در روش تقطیر ، جدا کردن اجزاء یک مخلوط از روي اختلاف نقطه جوش آنها انجام می گیرد. تقطیر در عمل به دو روش انجام می گیرد. روش اول شامل تولید بخار از طریق جوشاندن یک مخلوط مایع و سپس میعان بخار است بدون اینکه هیچ مایعی مجددا به محفظه تقطیر بازگردد ، در نتیجه هیچ مایع برگشتی وجود ندارد.

روش دوم

در روش دوم قسمتی از بخار مایع شده به دستگاه تقطیر باز می گردد و به صورتی این مایع برگشتی در مجاورت بخاري که به طرف مبرد می رود قرار می گیرد. هر کدام از این روشها می توانند پیوسته یا ناپیوسته باشند .

دستگاه تقطیر، شامل سه بخش است :

محفظه تقطیر که محلول و بخار در آن قرار می گیرد ، کندانسور براي خنک کردن بخار و برگشت مایع و مخزن جمع کننده قطرات انواع تقطیر .

دستگاه تقطیر

دستگاه تقطیر، معمولا از شیشه ساخته می شود. همه قسمت هاي دستگاه براي جلوگیري از سقوط باید ایمن باشد. تمام بخش ها به خصوص مخزنی که حرارت می بیند باید از لحاظ ترك بررسی شود. ارتباط میان قطعات شیشه اي با لاستیک یا چوب پنبه یا اتصالات مخروطی بوده و نباید با بخارات گرم واکنش نشان دهند. اگر از اتصالات مخروطی استفاده می شود روان کننده ها نیز نباید با محلول ترکیب شود و آن را آلوده سازد . کندانسور معمولا به منبع آب متصل است تا بخارات را خنک کند.

روش مناسب این است که شلنگ ورودي به کندانسور از محفظه تقطیر، دورتر و شلنگ خروجی نزدیک محفظه تقطیر باشد. این کار مانع از تماس بخار گرم با آب سرد شده و از شوك حرارتی جلوگیري به عمل می آورد. لوله هاي اتصال باید طوري محکم باشند که تغییرات فشار آب را تحمل کند. جریان آب باید به اندازه کافی در شلنگ ها جریان داشته باشد تا باعث پاشش یا مسایلی از این دست نشود. به خاطر داشته باشید نرخ جریان در طول روز ممکن است نسبت به نرخ تنظیم شده، تغییر کند.

انواع تقطیر

 تقطیر اتمسفري 

برج تقطیر اتمسفري معمولا داراي 30 تا 50 عدد سینی می باشد که در هر یک از این سینی ها فاز بخار و مایع در حال تعادل ( انتقال جرم) با یکدیگر هستند . همانطور که در بالا ذکر شد اساس کار برج تقطیر، یا بهتر بگوییم فرایند تقطیر، جداسازي فیزیکی بر اساس نقطه جوش می باشد . به همین ترتیب فراورده هاي نفتی در طول برج بر حسب نقطه جوششان جدا می شوند .

سبکترین جزء جدا شده از بالاي برج بدست می آیند و از قسمت هاي جانبی فراورده هاي میان انواع تقطیر را به دست می آوریم .در پایین ستون تقطیر بخار آب تزریق می شود که هدف آن جداسازي گازوئیل به جا مانده در باقیمانده اتمسفري است . آنچه در برج تقطیر به جا می ماند مواد سنگین می باشد ،

انواع تقطیر مواد سنگین

براي تقطیر این باقیمانده حرارت بسیار زیادي لازم است که در صورت اعمال در فشار اتمسفري منجر به شکست حرارتی ملکولها می شود براي اینکه از این کار جلوگیري شود این باقیمانده را در برج تقطیر دیگري با نام برج تقطیر خلاء که در فشار حدود 15 تا 40 میلی متر جیوه کار میکند تقطیر می کنند . در طول برج تقطیر اتمسفري دما متغیر است به طوري که دما از 350 درجه در پایین برج تا 70 درجه سانتیگراد در بالاي برج تغییر می کند.

چون معمولا به همراه فراورده ها مقداري از مواد سبک نیز وجود دارد لذا این فرآورده ها را به ستون هاي کوچکی به نامSTEAM STRIPPING  می فرستند تا آن مواد سبک جدا شوند . در اثر تماس بخار آب با فراورده هاي نفتی که در جهت مخالف جریان دارند مواد سبکتر به همراه بخار آب کشیده می شود .

فراورده هایی که از برج تقطیر اتمسفري به دست می آیند عبارت است از : 

1_ گاز هاي سبک ، 2 _ گاز هاي مایع ، 3_ بنزین سبک و سنگین ، 4_ کروزن ( نفت سفید) ، 5_ گازوئیل اتمسفري