lpg---کیان-پترولیوم
12
مهر

lpg چیست؟

lpg چیست؟ بنزین مایع (LPG) ، بنام گاز LP نیز نامیده می شود ،هر یک از چندین مخلوط مایع از هیدروکربنهای فرار پروپن ، پروپان ، بوتن و بوتان. از...

ادامه مطلب