کود-اوره-kianpetroleum
16
مرداد

کود اوره

کود اوره کود اوره، یک ترکیب آلی با فرمول شیمیایی NH2COONH4 می باشد. در دهه گذشته از این ماده به عنوان یک کود تقریبا جایگزین آمونیوم نیترات شده است....

ادامه مطلب