کراکینگ---کیان-پترولیوم
12
شهریور

طرح تولید گازوئیل به روش کراکینگ

کراکینگ کراکینگ فرآیندی است که در صنایع پتروشیمی کاربرد داشته و برای کاهش وزن مولکولی هیدروکربن ها به وسیله شکستن پیوندهای آنها استفاده می شود. این فرآیند از روش...

ادامه مطلب