کاربرد-وایت-اسپریت-kianpetroleum
18
شهریور

بهترین تولید کننده وایت اسپریت

وایت اسپریت تولید این ماده عموما از طریق تقطیر نفت سفید (برش کروزن برج تقطیر نفت خام صورت می گیرد). این کار در برج های Batch صورت می گیرد....

ادامه مطلب