کراکینگ-کاتالیستی-kianpetroleum
06
شهریور

تولید گازوئیل به روش کراکینگ چگونه است ؟

کراکینگ چیست ؟ کراکینگ فرآیندی است که در صنایع پتروشیمی کاربرد داشته و برای کاهش وزن مولکولی هیدروکربن ها به وسیله شکستن پیوندهای آنها استفاده می شود. این فرآیند...

ادامه مطلب