یش-بینی-اوپک-کیان-پترولیوم
27
بهمن

پیش بینی اوپک برای کاهش تقاضای نفت

پیش بینی اوپک پس از آنکه اوپک پیش بینی تقاضای خود را کاهش داد و آژانس بین المللی انرژی اعلام کرد که بازار هنوز بیش از حد عرضه شده...

ادامه مطلب