پارافین-مایع-دارویی-کیان-پترولیوم
07
دی

اطلاعات کامل در مورد پارافین مایع دارویی ( Liquid Paraffin )

پارافین مایع روغنی سبک است که از موم گیری برش آیزورسیایکل به دست می آید. این روغن به دلیل ماهیت و ساختار شیمیایی و فرآیندی روغنی پایدار با واکنش پذیری...

ادامه مطلب