پارافین-تراپی-کیان-پترولیوم
14
دی

اطلاعات کامل در مورد پارافین تراپی

پارافین موم نرم و جامد سفید و یا رنگی است که از هیدروکربن های اشباع ساخته شده است. پارافین تراپی در برخی از سالن های زیبایی به منظور درمان...

ادامه مطلب