شرایط-فروش-هیدروکربن-سبک
11
خرداد

شرایط فروش و آنالیز هیدروکربن سبک

هیدروکربن سبک هیدروکربن های C5 تا C12 یا همان گروه های آلکان ، آلکن‌ و سیکلو آلکان به انضمام حضور همیشگی اوکتان ها باشند ، به عنوان هیدروکربن سبک...

ادامه مطلب