هیدروکربن-سبک-و-سنگین-kianpetroleum
12
شهریور

هیدروکربن سبک و سنگین کیان پترولیوم

هیدروکربن سبک و سنگین کیان پترولیوم با توجه به سنگین بودن بخش عمده ای از نفت استخراجی کشور و ارزش اقتصادی پایین آن تبدیل ترکیبات هیدروکربنی سنگین به سبک...

ادامه مطلب