منبع-اصلی-انرژی-در-جهان-کیان-پترولیوم
13
بهمن

منبع اصلی انرژی در جهان

مضرات استفاده از سوخت‌هایی که تکیه‌گاه و مواد سازنده اولیه کربن است به طور گسترده ای شناخته شده می‌باشد. این سوخت‌ها به عنوان منابع تجدید ناپذیر معرفی شده و...

ادامه مطلب